BHV Basis (2 dagen)

Tijdens de BHV basisopleiding wordt alle kennis op het gebied van het verlenen van Eerste Hulp behandeld. De opleiding duurt 2 dagen en wordt gegeven door gecertificeerde (brandweer)instructeurs. Dag 1 staat in het teken van Brand en Ontruiming. In de ochtend geeft de brandweer instructeur de cursisten theorie. Hierin worden de branches waarin de cursisten werkzaam zijn actief betrokken. Met behulp van filmpjes en praktijksituaties wordt de lesstof doorgenomen. Dit maakt het voor een ieder interessant. Na het lunchbuffet gaan de cursisten de blusbaan op. Eerst wordt er geleerd te blussen met verschillende soorten blusmiddelen en blusstoffen. Dit in tegenstelling tot vele andere opleiders, die maar met één blusstof werken. Zo kan bijvoorbeeld een brand worden gesimuleerd in een auto of vuilcontainer. Dit is afhankelijk van de groep cursisten en hun functie. Aan het einde van de dag volgt een theorietoets van het NIBHV.

Dag 2 staat in het teken van Eerste Hulp. Met behulp van het lesboek wordt er actief lesgegeven. Dit betekent dat er praktijksituaties van cursisten worden besproken. Hier springt de instructeur op in door van deze praktijksituaties kleine scenario’s te maken. Reanimatie met behulp van een AED is het hoofdonderwerp en erg belangrijk bij deze lesdag. Met onze reanimatiepoppen en verschillende soorten AED’s leren de cursisten op de juiste manier reanimeren. Onze reanimatiepoppen zijn uitgerust met het mechanisch controle instrument, waardoor de handelingen digitaal geregistreerd worden en direct zichtbaar zijn voor de instructeur en cursist.De theorie- en praktijktraining verbandleer wordt ook behandeld. Onze EHBO instructeur leert de cursisten wat belangrijk is bij het verbinden van verschillende soorten wonden, breuken en kneuzingen. Aan het einde van de dag volgt er een theorietoets van het NIBHV. Wanneer voor beide toetsen een voldoende is behaald, ontvangt de cursist een pas met certificaat van het NIBHV. Meer informatie kunt u ook vinden op www.nibhv.nl.


BHV Herhaling

De BHV herhalingstrainingen worden gegeven door ervaren brandweer instructeurs. Alle instructeurs hebben vanuit het NIBHV een bijscholing gevolgd. Tijdens de gehele training is er voor de cursisten de mogelijkheid om vragen te stellen aan de instructeur. De vragen worden vakkundig beantwoord door de instructeur. 
Theorie
Een kleine herhaling van blusmiddelen en ontruiming. Wat weten we nog van vorig jaar? Hoe zit het ook alweer op mijn eigen bedrijf? Alles maken we bespreekbaar. Een kleine powerpoint presentatie met de nieuwste tips en tricks wordt gegeven. 
Praktijk
Er wordt een ontruimingsoefening gehouden in het Living Quarter. Na deze ontruimingsoefening volgt er een evaluatie waarbij de instructeur naar de basis elementen kijkt van een ontruiming. 
Bij deze evaluatie wordt er rekening gehouden met:
De cursisten werken bij verschillende bedrijven en kennen elkaar niet.
De bedrijven kunnen verschillende ontruimingsprocedures hebben.
De cursisten zijn niet bekend met het gebouw. Vervolgens worden er op de BHV baan en in de BHV container diverse kleine brandjes geblust met de diverse kleine blusmiddelen. Zijn er cursisten in de groep waar de bedrijven nog poederblussers hebben wordt er een kleine beginnende brand met poeder geblust.Na de theorie en praktijk training wordt de BHV herhalingstraining afgesloten met een evaluatie en het invullen van het evaluatie formulier.