Leergang Manschap

De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak brandweerman of -vrouw. Deze leergang bestaat uit een introductie (aanvliegroute) en bereiden we je voor op de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening (THV), incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallen (WO).

Instroomvoorwaarden

Minimaal vmbo werk- en denkniveau

Studiebelasting

370 uur

Locatie

Veiligheidscentrum Zeeland

Als Manschap werk je samen met de leden van een bluseenheid. De leergang bestaat uit een aanvliegroute en 4 incidenttypen:

  • Brandbestrijding (BB)
  • Technische hulpverlening (THV)
  • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
  • Waterongevallenbestrijding (WO)

Kerntaken

Om als startbekwame Manschap aan de slag te kunnen, moet je de volgende 5 fasen van incidentbestrijding doorlopen:

  • Uitrukfase
  • Verkenningsfase
  • Inzetfase
  • Afbouwfase
  • Nazorgfase

Met het diploma Manschap op zak mag je dus uitrukken en deelnemen aan brandweerinzetten.

Blokken en leertaken

Elk incidenttype bestaat uit een aantal blokken. Tijdens elk blok staat een realistische situatie met een bepaalde complexiteit centraal. Ieder blok bevat bepaalde leertaken, zoals ‘het bevrijden van personen uit een lift’ of ‘het blussen van een autobrand’. 

De leertaken bestaan uit e-modules, ELO-opdrachten, leerwerkplekopdrachten en praktijkoefeningen op een brandweerkazerne en soms op een brandweer oefencentrum.

E-modules beschrijven de theorie aangevuld met filmpjes en animaties. ELO-opdrachten zijn opdrachten die je thuis maakt en worden beoordeeld door je docent. Leerwerkplekopdrachten maak je onder begeleiding van een collega op je eigen kazerne.

Blended learning

De leergang Manschap is een blended learning opleiding. In de elektronische leeromgeving (ELO) op internet vind je alle opleidingsinformatie. Denk aan de opleidingsinhoud, lessen, opdrachten en het leerwerkplekleren.

Werkend leren

Verspreid over de leergang voer je leerwerkplekopdrachten uit. De leerwerkplekbegeleider geeft je feedback. Deze feedback vormt de input voor de toelatingsgesprekken met de docent en eventueel de trajectbegeleider. Deze gesprekken zijn onderdeel van de proeve van bekwaamheid. Daarnaast zijn er per incidenttype voortgangsgesprekken waarbij de leerwerkplekbegeleider aanwezig is.

  • Instroomvoorwaarden