Manschap A opleiding

De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak brandweerman of -vrouw. Deze leergang bestaat uit een introductie (aanvliegroute) en bereiden we je voor op de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening (THV), incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallen (WO).