BRANDBEVEILIGING

Een brandblusser kunt u natuurlijk overal kopen, maar waarom niet bij de specialist? Op ons Trainingscentrum wordt dagelijks getraind met diverse soorten brandblussers, dus wij kunnen als geen ander advies geven wat het juiste blusmiddel is in uw situatie.

BRANDBLUSSERS

- REOB gecertificeerde monteurs
- Speciaal ingerichte werkplaats
- Onderhoud op locatie met onze servicebus
- Breng uw blusser langs en u kunt er (bijna) altijd op wachten!
- Hervullen, repareren en onderhoud
- Onderhoud noodverlichting

ÉÉN PAKKET VOOR AL UW BRANDVEILIGHEID

Het is een hot topic: brandbestrijding en ontruiming. De media besteden veel aandacht aan het bestrijden of beperken van brand(gevaar) binnen organisaties. Trainingscentrum stelt voor bedrijven een totaalpakket samen om de brandveiligheid te optimaliseren.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan bevat afspraken over de maatregelen en voorzieningen die worden genomen bij een ontruiming van een gebouw in geval van calamiteiten. Instructies worden nauwkeurig beschreven. Daarnaast staan in het ontruimingsplan de vluchtroutes, verzamelplaatsen en blussers aangegeven. Ontruimingsplannen worden op maat gemaakt met behulp van Autocad. Onze specialisten werken volgens de NEN 8112. Het is heel slim om een ontruimingsplan binnen de organisatie te hebben, maar wat heeft het voor nut als de medewerkers niet weten wat zij moeten doen bij een calamiteit?Veiligheidscentrum Zeeland verzorgt ontruimingsoefeningen op locatie. Wij bestuderen eerst het ontruimingsplan en plannen daarna een oefening met uw medewerkers in. Bij deze training geven wij gericht les en na de training ontvangen alle deelnemers een certificaat. Wanneer u uw medewerkers intensief wilt scholen, kunt u kiezen voor een opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) of een cursus kleine blusmiddelen. Hier wordt op onze speciaal ingerichte blusbaan geleerd te blussen met verschillende soorten brandjes en blusmiddelen en leert u alles over het fenomeen ‘brand’.